Tüketici haklarının korunması ve tüketicilerin mahkeme sürecine gitmeden daha kısa sürede haklarını aramaları konusunda onları teşvik etmek ve hak aramalarını kolaylaştırmak amacıyla 1995 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak illerde Ticaret İl Müdürlüklerinde ilçelerde ise Kaymakamlık bünyesinde Tüketici Hakem Heyetleri kurulmuştur.
            İlçe Tüketici hakem Heyetlerinin 2017 yılı itibariyle üst parasal sınırı 2.400,00 TL olup bu sınır her yıl yeniden değerleme oranına göre arttırılarak hesaplanır.
Avcılar İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığımız, 28/05/2014 tarihi itibariyle Resmi Gazete de yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun ile birlikte ilçe Kaymakamımız Sayın Hulusi DOĞAN önderliğinde Avcılar İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanımız Yılmaz OKATALİ’ nin oluşturduğu sistematik ve iş bölümüne dayalı çalışma sistemi ile Ocak 2017 tarihine kadar 47.000 üzerinde başvuru olmuş ve 44871 civarında başvuru dilekçesi karara bağlamıştır. Bu başvurular içerisinde banka işlemlerine ilişkin şikâyetler (dosya masrafı, kart aidatı, hesap işletim ücreti vs.) yoğunlukta olup mal ve hizmet ayıplarına ilişkin başvurularda bulunmaktadır.
Müracaatlarda şikâyet k
onusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme; banka şikâyetleri için masraf dekontu vs.) bizzat ya da posta yolu ile başvuru yapılabilir. Başvurular tüketicinin ikamet ettiği yer ya da tüketici işlerinin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.  Yazı dilekçesinde; satın alınan yer ya da hizmete ilişkin, özellikle malın ne zaman teslim edildiği ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiği, ne kadar para istendiği, sorunun ne olduğu, satıcı ve sağlayıcının bu sorun karşısındaki tutumu, ne yapılması istendiği belirtmeniz istenir. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz, bilirkişi ücretleri ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca karşılanır.
 Avcılar İlçesi Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvurular günlük olarak sisteme girilmektedir. İşlemlerin hızlı yürütülmesi adına 30 günlük savunma süreleri Başkanlığımızca 10 güne çekilmiştir. Başvuru dilekçeleri işlemin başından sonuna (müracaat, savunma istem yazıları, karar bağlama ) üzerinden yürütülmekte olup Tüketiciler E- devlet uygulamasıyla şikayet dilekçelerinin ne aşamada olduğu öğrenebilir.
Banka işlemlerine ilişkin şikâyetler ile bilirkişi ataması gerekmeyen mal ve hizmet şikayetleri için karar bağlama süresi başvuru tarih ve sırasına göre yaklaşık 3 aydır. Uzman incelemesi gerektiren mal ve hizmete ilişkin şikayet başvurularında bilirkişi ataması yapıldığından bu müracaatlar yaklaşık 3,5 ay gibi bir sürede karara bağlanmaktadır.
Tüketici Hakem Heyeti kararları, İcra ve İflas Kanunun ilamların Yerine Getirilmesi Hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Hakem heyetinin vereceği kararlara karşı 15 gün içinde Tüketici mahkemesine itiraz edebilir. Hakem heyeti kararına karşı yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemesinin vereceği karar kesin hüküm niteliğindedir.